Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
501 Chương trình 25/05/2018 CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ TRONG QUÂN ĐỘI 2018
Với chủ đề: ”Tinh thần người lính”
502 208 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 25/05/2018 V/v huy động lực lượng tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
503 211-CV/TĐTN-TTNTH 25/05/2018 V/v thực hiện một số nội dung thi đua khen thưởng
năm học 2017-2018
504 34/KH-HCCB-TĐTN 24/05/2018 Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối họp giai đoạn 2018-2022
505 199 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 22/05/2018 V/v rà soát việc triển khai nhiệm vụ đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2018
506 203 - CV/TĐTN-BTG 22/05/2018 V/v chiêu sinh học viên tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
507 12 - KHLT/TĐTN-BCH 22/05/2018 phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018.
508 34 -TB/TĐTN-TTNTH 21/05/2018 Đôn đốc triển khai một số nội dung
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ V
509 35 -TB/TĐTN-TTNTH 21/05/2018 Tổ chức chương trình sinh hoạt giao lưu “Vòng tay bè bạn”
510 37 -KH/TĐTN-BTG 18/05/2018 Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị và tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác
511 09 -CV/LT 15/05/2018 V/v triển khai một số nội dung Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ V
512 190 - CV/TĐTN-TCKT 15/05/2018 V/v triển khai quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn; chương trình phát triển thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
513 36 -KH/TĐTN-BTG 15/05/2018 truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
514 35-KH/TĐTN-TCKT 11/05/2018 Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
515 61- QĐ/TĐTN-VP 09/05/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
516 183 -CV/TĐTN-TTNTH 07/05/2018 V/v rà soát, đánh giá điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư
517 184 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 07/05/2018 V/v đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động
trong thanh niên
518 08- HD/TĐTN-BTG 04/05/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 – 11/6/2018)
519 07 -HD/TĐTN-TNNTCN&ĐT 03/05/2018 Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quảng Nam chung tay xây dựng
nông thôn mới” năm 2018
520 32 -KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 03/05/2018 Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ
tỉnh Quảng Nam lần thứ IV, năm 2018
521 173 -CV/TĐTN-TTNTH 03/05/2018 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
522 174-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 03/05/2018 V/v đôn đốc ĐVTN tham gia Diễn đàn
Giao dịch ý tưởng sáng tạo trên mạng internet
523 177- CV/TĐTN-BTG 03/05/2018 V/v đôn đốc tham gia các cuộc thi ”
524 165 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 24/04/2018 V/v tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018
525 32 -TB/TĐTN-TTNTH 24/04/2018 Triển khai một số nội dung Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ V
526 11 -KH/LT 23/04/2018 Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Quảng Nam
lần thứ III
527 01 /KHPH-CĐN-TĐTN 18/04/2018 Tổ chức Ngày hội đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động năm 2018
528 158-CV/TĐTN-BTG 16/04/2018 V/v triển khai chương trình phối hợp giữa các tổ chức Đoàn địa phương với các tổ chức Đoàn trong CAND
529 05-CV/HĐĐ 16/04/2018 V/v xét chọn hồ sơ đề nghị nhận huy hiệu
Phụ trách giỏi do Trung ương Đoàn khen tặng
530 29- KH/TĐTN-BTG 13/04/2018 Tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên cấp tỉnh, tập huấn cán bộ Hội LHTN Việt Nam năm 2018.
531 157- CV/TĐTN-BTG 13/04/2018 V/v tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong ĐVTTN
532 02 -TB/HĐĐ 13/04/2018 Cuộc thi viết “Thiếu nhi Quảng Nam - những câu chuyện đẹp” và
thiết kế logo Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ V
533 28 KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 12/04/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào TTN Quý 1 và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018
534 27- KH/TĐTN-ĐKTHTN 11/04/2018 Tổ chức Chương trình “Biên giới trong trái tim tôi” năm 2018
535 28-TB/TĐTN-BTG 10/04/2018 cơ chế tiếp nhận, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử
http://tinhdoanqnam.vn và Chuyên mục Truyền hình thanh niên
536 06- HD/TĐTN-BTG 09/04/2018 tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
537 148 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 09/04/2018 V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về biến đổi khí hậu năm 2018
538 143-CV/TĐTN-TTNTH 06/04/2018 V/v triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018
539 144- CV/TĐTN-BTG 06/04/2018 V/v đôn đốc tham gia cuộc thi trưc tuyến”
540 05-HD/TĐTN-TTNTH 05/04/2018 Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”
trong các trường THPT, giai đoạn 2018 - 2022
541 27-TB/TĐTN-TTNTH 05/04/2018 Giới thiệu gương sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”
542 134-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 03/04/2018 V/v khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2018
543 25 -KH/TĐTN-TTNTH 03/04/2018 Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ V
544 1174 /QĐ-UBND 03/04/2018 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh
và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2022
545 127 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 30/03/2018 V/v triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ II-2018
546 128 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 30/03/2018 V/v đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN năm 2018
547 124 -CV/TĐTN- TNNTCN&ĐT 28/03/2018 V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018
548 123-CV/TĐTN-TTNTH 27/03/2018 V/v giới thiệu tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính
549 04-HD/TĐTN-ĐKTHTN 27/03/2018 Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia
đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
550 24- KH/TĐTN-ĐKTHTN 27/03/2018 Tham gia chương trình tập huấn trực tuyến hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
Văn bản

899-CV/TĐTN-TTNTH

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid trong thời gian tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020

Lượt xem:2 | lượt tải:0

898 -CV/TĐTN-TG

Về việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn hoạt động đội hình thanh niên tình nguyện trực tại các chốt kiểm soát”

Lượt xem:24 | lượt tải:24

894-CV/TĐTN-TG

V/v vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng và hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm Bluezone

Lượt xem:20 | lượt tải:22

895- CV/TĐTN-VP

V/v không tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8, khóa 18 và thực hiện một số nội dung công tác

Lượt xem:20 | lượt tải:20

891 -CV/TĐTN-TG

V/v triển khai các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:32 | lượt tải:35
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
 
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
6baiihocsss
download
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây