Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 178 - QĐ/TĐTN-VP 17/04/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2022
102 180 -QĐ/TĐTN-VP 17/04/2019 Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh đoàn Quảng Nam
103 492 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 17/04/2019 V/v nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2019
104 98-KH/TĐTN-BTG 11/04/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4
Lần thứ 6 năm 2019 tại Quảng Nam
105 99 -KH/BTC 11/04/2019 Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI - 2019
106 01/KHPH-CĐN-TĐTN 09/04/2019 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và Tháng Công nhân năm 2019
107 Cuộc thi ảnh “Sống xanh hơn mỗi ngày” 05/04/2019 Cuộc thi ảnh “Sống xanh hơn mỗi ngày”
108 97 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 05/04/2019 Tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019
Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào TTN Quý II/2019
109 480 - CV/TĐTN-TCKT 05/04/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức
đối với cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh
110 09-KH/HĐĐ 05/04/2019 Triển khai phong trào “Thiếu nhi Quảng Nam thi đua làm theo
5 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019 - 2022
111 479-CV/TĐTN-ĐKTHTN 04/04/2019 V/v khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2019
112 476 -CV/TĐTN-TCKT 01/04/2019 V/v thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027
113 473 - CV/TĐTN-BTG 29/03/2019 V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019"
114 474- CV/TĐTN-BTG 29/03/2019 V/v tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác
đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
115 26-CV/LT 28/03/2019 V/v triệu tập thành phần tham giangày hội văn hóa - thể thao và gặp mặt cán bộ Đoàn - Đội lần thứ
116 165-QĐ/TĐTN-VP 26/03/2019 Về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
117 470 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 25/03/2019 V/v đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn viên thanh niên năm 2019
118 30-KH/TĐTN-ĐLQN 22/03/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
trong đoàn viên thanh niên
119 69 -TB/TĐTN-TTNTH 22/03/2019 Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
120 464- CV/TĐTN-BTG 19/03/2019 V/v tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019
121 92-KH/TĐTN- TNNTCN&ĐT 13/03/2019 Kiểm tra tình hình vay, sử dụng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn 120 giải quyết việc làm trong thanh niên năm 2019
122 23-HD/TĐTN-ĐKTHTN 13/03/2019 Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia
đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
123 24-HD/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 13/03/2019 Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ công chức, viên chức năm 2019
124 457-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 13/03/2019 V/v triển khai phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
125 94 -KH/TĐTN-TTNTH 13/03/2019 Nâng cao năng lực tiếng Anh của học sinh - sinh viên giai đoạn 2019-2022
126 461- CV/TĐTN - VP 13/03/2019 V/v theo dõi đối thoại trực tuyến với đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
127 67 -TB/TĐTN-TTNTH 12/03/2019 Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
128 22-HD/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 12/03/2019 Triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019
129 89- KH/TĐTN-BTG 12/03/2019 Tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo năm 2019
130 15-TT/TĐTN-TG 12/03/2019 V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo năm 2019.
131 90 -KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 12/03/2019 Tổ chức Diễn đàn “Cơ hội khởi nghiệp từ OCOP cho thanh niên” năm 2019
132 91-KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 12/03/2019 Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh
và công tác xuất khẩu lao động năm 2019
133 93-KH/TĐTN-TTNTH 12/03/2019 Thực hiện Chương trình phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2019-2022
134 87 -KH/TĐTN-TG 11/03/2019 tổ chức “Hành trình Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019)
135 27 -CV/HĐĐ 08/03/2019 V/v xét tặng Giải thưởng Kim Đồng năm học 2018-2019
136 163 -QĐ/TĐTN-TCKT 08/03/2019 Phân công phụ trách theo dõi công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
137 66 -TB/TĐTN-BTG 07/03/2019 Cơ chế tiếp nhận, đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử
http://tinhdoanqnam.vn và Chuyên mục Truyền hình thanh niên
138 85 KH/TĐTN-TG 06/03/2019 Tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019
139 447 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 06/03/2019 V/v đăng ký sản phẩm khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên
140 86 -KH/TĐTN-TCKT 06/03/2019 Tổ chức đi cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh (theo chủ trương 1+2)
năm 2019
141 443 -CV/TĐTN-TTNTH 04/03/2019 V/v triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 12, năm 2019
142 167/UBH 04/03/2019 V/v triển khai một số nội dung Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tháng thanh niên năm 2019
143 440 -CV/TĐTN-TCKT 28/02/2019 V/v tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
144 441-CV/TĐTN-TCKT 28/02/2019 V/v kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
145 25 -CV/HĐĐ 28/02/2019 V/v tập trung thực hiện một số nội dung chương trình công tác Đội
146 29-KH/LT 28/02/2019 Tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao và gặp mặt cán bộ Đoàn - Đội trường học lần thứ 1
147 23-CV/LT 28/02/2019 V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Quảng Nam, năm học 2018-2019
148 21-HD/TĐTN-TCKT 28/02/2019 Hướng dẫn tổ chức Ngày đoàn viên năm 2019
149 84-KH/TĐTN-BTG 27/02/2019 Triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”
giai đoạn 2018 - 2022
150 83 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 26/02/2019 Ra quân Tháng Thanh niên năm 2019 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Văn bản

645 -CV/TĐTN-VP

V/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Lượt xem:25 | lượt tải:29

42 -KHPH/TĐTN-LHPN

Tổ chức Diễn đàn “Xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh”

Lượt xem:22 | lượt tải:27

142 -KH/TĐTN-VP

Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:15 | lượt tải:12

646 -CV/TĐTN-BTG

V/v kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và các vấn đề nổi cộm trong thanh niên

Lượt xem:16 | lượt tải:16

141 -KH/TĐTN-VP

Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" Cụm miền núi năm 2019

Lượt xem:67 | lượt tải:53
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
logobantin copy
logokn
ytuong

spkn
mau song
bnvieclam
6baiihocsss
131908948555611633 ditichhcm 03
55674697 1035463469981566 4197508994790588416 n
  • Liên kết

mtssssssss
thdatquang
webquangnam
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
CUỘC THI MỒI TRƯỜNG
05 banner website v07 01
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây