Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Thứ sáu - 29/04/2022 09:00
 "Thế hệ trẻ phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, tự bồi đắp ước mơ và hoài bão, hun đúc bản lĩnh, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn của dân tộc".

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Ngày 28/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030".

Đây là hội nghị quan trọng để triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, định hướng giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Điểm cầu trung tâm của hội nghị được đặt ở Bộ GD-ĐT, kết nối tới 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước; các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu Bộ GD-ĐT có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đồng chủ trì hội nghị.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ - 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói: "Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó có thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong đó, giáo dục đạo đức là nền tảng, được thể hiện qua phương châm dạy học "Tiên học lễ, hậu học văn", là "Dạy chữ, dạy người, dạy nghề". Tập trung thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng: "Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"…".

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó, công tác tuyên giáo, với tư cách là một trong những công tác trọng yếu của Đảng tiếp tục giữ vững vai trò đi trước - mở đường trong ổn định tư tưởng, tâm lý xã hội. Công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người trong đó có thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

"Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng là quá trình thực hiện lâu dài, thường xuyên, liên tục; cần được tổ chức triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả từ mỗi gia đình, nhà trường; sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, chính quyền, đoàn thể ở trung ương và địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Và chính thế hệ trẻ, các bạn thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cũng phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, tự bồi đắp ước mơ và hoài bão, hun đúc bản lĩnh, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh, đất nước ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ - 2

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đức, trí, thể, mỹ là mục tiêu quan trọng của nền giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ càng cần được giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, có đạo đức, có ý thức, có trách nhiệm, có năng lực thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc và trở thành công dân toàn cầu. Bộ GD-ĐT đã và đang triển khai rất nhiều công việc để đạt tới mục tiêu đó, mà  Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030" là một trong nội dung triển khai quan trọng, tập trung và toàn diện".

Cần tận dụng mạng xã hội để tập hợp, tổ chức phong trào thanh niên

Tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị bên cạnh khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Xây dựng kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến nhằm kích thích người học tích cực là xu thế tất yếu của nền giáo dục thế giới.

Những kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên tích cực là những cú "hích" để khơi gợi và phát huy tối đa tiềm lực người học trong quá trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên tích cực hướng dần đến tự thực hành, tự rèn luyện nhưng có điểm đến. Người dạy phải nỗ lực thật nhiều để đầu tư cho kế hoạch dạy học, nhằm hướng người học đến việc trải nghiệm, điều chỉnh bản thân, thực hiện các hành động - thao tác tích cực thông qua các hoạt động phù hợp".

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ - 3

Chu Thành Đạt - sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại diện cho tiếng nói của giới trẻ, bạn Chu Thành Đạt - sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp ý kiến: "Tôi mong rằng các cán bộ làm công tác tư tưởng cho giới trẻ cần thường xuyên cập nhật các xu thế mới trên Internet, biết tận dụng mạng xã hội (ví dụ Zalo, Facebook, Instagram, Tiktok) và biến nó trở thành một công cụ hữu hiệu để tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào hoạt động thanh niên.
 

Những nội dung, thông điệp được truyền tải qua các kênh thông tin kể trên sẽ mang góc nhìn "rất trẻ, rất thanh niên", giúp cho những nội dung tuyên truyền đôi khi vốn khô khan, khó tiếp thu trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày - điều mà các bài thi trắc nghiệm, viết luận tìm hiểu về chủ trương, chính sách khó lòng có thể sánh bằng".

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ - 4

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030".

Trong những năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã được ban hành và triển khai hiệu quả. Theo đánh giá bước đầu, các chương trình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam đối với thế giới thì những kết quả đạt được về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.

Cùng với đó, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đề ra một số chỉ tiêu cụ thể về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên nhi đồng như:

- Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên, học sinh, sinh viên ở nông thông, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30% và 25% các chỉ tiêu tương ứng.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Quyết định 1895/QĐ-TTg cũng đề ra 10 nhóm giải pháp để các đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ; Bộ Công an… cùng phối hợp thực hiện. Trong đó, Bộ GD-ĐT là đơn vị chủ trì, thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Quyết định 1895/QĐ-TTg.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:930 | lượt tải:350

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1994 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:1294 | lượt tải:431

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:1275 | lượt tải:359

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1801 | lượt tải:147
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây