Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
I. Thể lệ cuộc thi
Cuộc thi được tổ chức làm 04 đợt. Mỗi cá nhân được tham gia cả 04 đợt thi. Ở mỗi đợt thi, người dự thi phải tham gia trả lời 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ của Ban Tổ chức).
- Thời gian:
+ Tuần 1: 8h00 15/01/2021 - 17h00 21/01/2021
+ Tuần 2: 8h00 22/01/2021 - 17h00 28/01/2021
+ Tuần 3: 8h00 29/01/2021 - 17h00 04/02/2021
+ Tuần 4: 8h00 05/02/2021 - 17h00 19/02/2021

- Người dự thi phải đăng ký các thông tin của mình trước khi vào thi chính thức (Tên đăng nhập, Họ và tên, Ngày sinh, chứng minh thư hoặc hộ chiếu, Điện thoại, Địa chỉ, Mật khẩu, thuộc đơn vị Chi đoàn - Đoàn cơ sở đơn vị nào).
- Căn cứ xếp hạng, kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả đạt giải trên các kênh thông tin của Tỉnh đoàn Quảng Nam
II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
* Giải hàng tuần cá nhân (4 tuần)
+ 01 Giải Nhất: 600.000 đồng/giải
+ 01 Giải Nhì: 500.000 đồng/giải
+ 01 Giải Ba: 400.000 đồng/giải
+ 03 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng/giải
* Giải chung cuộc cá nhân (Điểm số cộng dồn 4 tuần)
+ 01 Giải Nhất: 800.000 đồng/giải
+ 01 Giải Nhì: 600.000 đồng/giải
+ 01 Giải Ba: 400.000 đồng/giải
+ 05 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng/giải
* Khen thưởng tập thể chung cuộc cấp huyện (dành cho tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và chất lượng nhất)
+ 01 Giải Nhất: 800.000 đồng/giải
+ 01 Giải Nhì: 600.000 đồng/giải
+ 01 Giải Ba: 400.000 đồng/giải
+ 05 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng/giải
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Cách thức đăng ký cuộc thi
- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến tại website: http://tinhdoanqnam.vn/tracnghiem/
- Để được tham gia cuộc thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tại website của cuộc thi. Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Mỗi thí sinh chỉ được thi 01 lượt.
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
2. Cách thức thi
- Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 tuần thi trực tuyến là 11 câu hỏi (10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người thi tham gia từng tuần).
3. Cách tính điểm
- Thí sinh đạt giải là thí sinh có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. - Trường hợp nhiều thí sinh dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau sẽ xử lý như sau:
+ Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người thi tham gia từng tuần.
+ Nếu có nhiều thí sinh trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người thi tham gia từng tuần thì ưu tiên thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi sớm hơn.