Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 23- CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 30/11/2017 V/v thông báo thời gian tổ chức sơ kết CTHĐ ĐTN tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020
2 22 -CV/TĐTN-BTG 29/11/2017 V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
3 01- KHLT/TĐTN-BCH 29/11/2017 Tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn về việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2017
4 02- KHLT/TĐTN-BCH 29/11/2017 Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tiếp bước chiến công”
và tuyên dương Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn dân quân, chiến sĩ trẻ-giỏi năm 2017
5 19 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 28/11/2017 V/v giới thiệu cá nhân tham gia xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017
6 20 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 28/11/2017 V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới năm 2017
7 02 - TT/TĐTN-VP 27/11/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 2, khoá XVIII
8 14 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 22/11/2017 V/v chủ động ứng phó phòng chống với mưa, lũ
9 10 -QĐ/TĐTN-TCKT 21/11/2017 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tỉnh Quảng Nam năm 2017
10 07-TB/TĐTN-TCKT 20/11/2017 Về việc kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
11 06- KH/TĐTN-TNTN-CN&ĐT 19/11/2017 Sơ kết Chương trình hành động Đoàn Thanh niên tham gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015- 2020
12 04- KH/TĐTN-TCKT 16/11/2017 Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối Lực lượng vũ trang, Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn Khối doanh nghiệp, Đoàn khối trường học
tỉnh Quảng Nam năm 2017
13 05 - KH/TĐTN-TCKT 16/11/2017 Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối xã, phường, thị trấn
tỉnh Quảng Nam năm 2017
14 12 - CV/TĐTN-TCKT 15/11/2017 V/v tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn khu vực Duyên hải Nam Trung bộ năm 2017
15 13 CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 15/11/2017 Về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống bão lụt năm 2017
16 10- CV/TĐTN -VP 13/11/2017 V/v gửi các nội dung minh chứng Bộ Tiêu chí đánh giá thi đua cấp huyện năm 2017
17 01-TB/TĐTN-TTNTH 12/11/2017 Thông báo số 02 Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử, Văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017
18 03-KH/TĐTN-TCKT 07/11/2017 Thẩm định Bộ tiêu chí và kiểm tra công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện năm 2017
19 2051-CV/TĐTN-TTNTH 29/10/2017 V/v triển khai cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần thứ 6 năm học 2017-2018
20 201-TB/TĐTN-TTNTH 29/10/2017 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
lần thứ II, năm 2017
21 2046 - CV/TĐTN-VP 18/10/2017 V/v gửi Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2017
22 255-KH/TĐTN-BTG 18/10/2017 Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” năm 2017
23 108-HD/TĐTN-BTG 17/10/2017 Công tác tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017
24 2045-CV/TĐTN-BTG 17/10/2017 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư”
25 2038-CV/TĐTN-ĐKTHTN 11/10/2017 V/v hưởng ứng Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông 2017
26 2039 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 11/10/2017 V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi
video clip Thanh niên với văn hóa giao thông
27 101-CV/HĐĐ 11/10/2017 V/v đôn đốc tham gia cuộc thi sáng tạo các mô vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi năm 2017
28 2040 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 11/10/2017 V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về
nông thôn mới gắn với cấu lại ngành nông nghiệp
29 1057- CTPH/TĐTN-KH&CN 11/10/2017 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
giữa Tỉnh đoàn và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020
30 127/UBH 05/10/2017 V/v đề nghị phối hợp giới thiệu bệnh nhân nghèo được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa
Quốc tế Vinmec
31 75-KH/LT 01/10/2017 Triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hoá dân tộc
“Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017.
32 107-HD/TĐTN-BTG 28/09/2017 Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
33 94 TT/TĐTN-TCKT 28/09/2017 Triệu tập đại biểu tham dự tuyên dương chi đoàn, chi đoàn cơ sở
vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ I, năm 2017
34 106 -HD/TĐTN-BTC 27/09/2017 V/v tổ chức thảo luận các chuyên đề tại Đại hội
35 16 -CTr/LT 26/09/2017 Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018
36 17 -CTr/LT 26/09/2017 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2017 - 2018
37 2032 -CV/TĐTN-TTNTH 24/09/2017 V/v đồng loạt tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2017
38 251-KH/TĐTN-BTG 24/09/2017 Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”
39 74- KH/LT 24/09/2017 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội, Đoàn trường học, phong trào Chữ thập đỏ năm học 2016 - 2017 và triển khai chương trình năm học 2017 - 2018.
40 12-TB/LT 24/09/2017 Kết quả thi đua công tác Đội - Đoàn trường học năm học 2016-2017
41 2027-CV/TĐTN-TTNTH 21/09/2017 V/v đôn đốc triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
42 250-KH/TĐTN-BTG 21/09/2017 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
43 92- TT/TĐTN-VP 20/09/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 17, khoá XVII
44 91-TT/TĐTN-TCKT 19/09/2017 Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
45 248 -KH/TĐTN-BTG 18/09/2017 Xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên
46 249 -KH/TĐTN-VP 18/09/2017 Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội với
Thanh niên Quảng Nam
47 126/UBH 17/09/2017 V/v xét trao giải thưởng “15 tháng 10” và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2017
48 2018-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 17/09/2017 V/v giới thiệu công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII
49 247 -KH/TĐTN-TCKT 14/09/2017 Tuyên dương “Chi đoàn, chi đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu
cấp tỉnh lần thứ I, năm 2017”.
50 2016 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 13/09/2017 Về việc chủ động ứng phó
tình hình cơn bão số 10 năm 2017
Văn bản

23- CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT

V/v thông báo thời gian tổ chức sơ kết CTHĐ ĐTN tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020

Lượt xem:81 | lượt tải:56

22 -CV/TĐTN-BTG

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Lượt xem:81 | lượt tải:53

01- KHLT/TĐTN-BCH

Tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn về việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2017

Lượt xem:49 | lượt tải:33

02- KHLT/TĐTN-BCH

Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tiếp bước chiến công” và tuyên dương Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn dân quân, chiến sĩ trẻ-giỏi năm 2017

Lượt xem:43 | lượt tải:34

19 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT

V/v giới thiệu cá nhân tham gia xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Lượt xem:99 | lượt tải:47
Điều hành - Liên kết
qoffice
logobantin copy
logokn
undefined
bnvieclam
6baiihocsss
2dtnckq copy
  • Liên kết

asean
851x315fanpage
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaoqnam@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
cho thuê xe tải, One Verandah, nấm lim xanh quảng nam
phai
banner trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây