Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
501 10- CV/TĐTN -VP 14/11/2017 V/v gửi các nội dung minh chứng Bộ Tiêu chí đánh giá thi đua cấp huyện năm 2017
502 01-TB/TĐTN-TTNTH 13/11/2017 Thông báo số 02 Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử, Văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017
503 03-KH/TĐTN-TCKT 08/11/2017 Thẩm định Bộ tiêu chí và kiểm tra công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện năm 2017
504 2051-CV/TĐTN-TTNTH 30/10/2017 V/v triển khai cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần thứ 6 năm học 2017-2018
505 201-TB/TĐTN-TTNTH 30/10/2017 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
lần thứ II, năm 2017
506 2046 - CV/TĐTN-VP 19/10/2017 V/v gửi Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2017
507 255-KH/TĐTN-BTG 19/10/2017 Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” năm 2017
508 108-HD/TĐTN-BTG 18/10/2017 Công tác tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017
509 2045-CV/TĐTN-BTG 18/10/2017 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư”
510 2038-CV/TĐTN-ĐKTHTN 12/10/2017 V/v hưởng ứng Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông 2017
511 2039 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 12/10/2017 V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi
video clip Thanh niên với văn hóa giao thông
512 101-CV/HĐĐ 12/10/2017 V/v đôn đốc tham gia cuộc thi sáng tạo các mô vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi năm 2017
513 2040 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 12/10/2017 V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về
nông thôn mới gắn với cấu lại ngành nông nghiệp
514 1057- CTPH/TĐTN-KH&CN 12/10/2017 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
giữa Tỉnh đoàn và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020
515 127/UBH 06/10/2017 V/v đề nghị phối hợp giới thiệu bệnh nhân nghèo được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa
Quốc tế Vinmec
516 75-KH/LT 02/10/2017 Triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hoá dân tộc
“Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017.
517 107-HD/TĐTN-BTG 29/09/2017 Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
518 94 TT/TĐTN-TCKT 29/09/2017 Triệu tập đại biểu tham dự tuyên dương chi đoàn, chi đoàn cơ sở
vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ I, năm 2017
519 106 -HD/TĐTN-BTC 28/09/2017 V/v tổ chức thảo luận các chuyên đề tại Đại hội
520 16 -CTr/LT 27/09/2017 Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018
521 17 -CTr/LT 27/09/2017 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2017 - 2018
522 2032 -CV/TĐTN-TTNTH 25/09/2017 V/v đồng loạt tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2017
523 251-KH/TĐTN-BTG 25/09/2017 Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”
524 74- KH/LT 25/09/2017 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội, Đoàn trường học, phong trào Chữ thập đỏ năm học 2016 - 2017 và triển khai chương trình năm học 2017 - 2018.
525 12-TB/LT 25/09/2017 Kết quả thi đua công tác Đội - Đoàn trường học năm học 2016-2017
526 2027-CV/TĐTN-TTNTH 22/09/2017 V/v đôn đốc triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
527 250-KH/TĐTN-BTG 22/09/2017 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
528 92- TT/TĐTN-VP 21/09/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 17, khoá XVII
529 91-TT/TĐTN-TCKT 20/09/2017 Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
530 248 -KH/TĐTN-BTG 19/09/2017 Xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên
531 249 -KH/TĐTN-VP 19/09/2017 Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội với
Thanh niên Quảng Nam
532 126/UBH 18/09/2017 V/v xét trao giải thưởng “15 tháng 10” và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2017
533 2018-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 18/09/2017 V/v giới thiệu công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII
534 247 -KH/TĐTN-TCKT 15/09/2017 Tuyên dương “Chi đoàn, chi đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu
cấp tỉnh lần thứ I, năm 2017”.
535 2016 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 14/09/2017 Về việc chủ động ứng phó
tình hình cơn bão số 10 năm 2017
536 2006-CV/TĐTN-TTNTH 07/09/2017 V/v đôn đốc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em”
537 90 - TT/TĐTN-ĐKTHTN 05/09/2017 triệu tập Hội nghị Tổng kết chiến dịch TNTN hè 2017 và Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam giữa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2014 – 2019
538 2004 - CV/TĐTN- TTNTH 05/09/2017 V/v ban hành thể lệ cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về An toàn giao thông tại Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông năm 2017
539 1998 -CV/TĐTN-TTNTH 01/09/2017 Đẩy mạnh các hoạt động “Tiếp sức đến trường” đầu năm học 2017-2018
540 198 TB/TĐTN - TNNT-CN&ĐT 01/09/2017 v/v tổ chức Ngày hội Đồng hành cùng Thanh niên công nhân năm 2017
541 196 -TB/TĐTN -ĐKTHTN 31/08/2017 V/v thi trưng bày ảnh, sản phẩm kỹ năng thanh niên và giải thể thao
cán bộ Đoàn - Hội chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 -2022
542 124/UBH 30/08/2017 V/v hưởng ứng Cuộc thi
Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017
543 1993 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 28/08/2017 V/v báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII
544 73-KHPH/TĐTN-ATGT 28/08/2017 Tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017
545 246-KH/TĐTN-BTG 23/08/2017 Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
546 1985-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 22/08/2017 V/v giới thiệu công trình thanh niên cấp huyện
tiêu biểu nhiệm kỳ 2012-2017
547 1988 -CV/TĐTN-VP 22/08/2017 V/v cung cấp hình ảnh đại biểu dự Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII
548 72 - KHPH/TĐTN-TNXP 22/08/2017 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi và thực hiện
giải quyết chính sách đối với cựu Thanh niên xung phong
giai đoạn 2017 - 2019
549 71 -KHPH/TĐTN-KTM 21/08/2017 Tổ chức hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2017
550 1981-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 17/08/2017 V/v tổ chức các hoạt động phòng, chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường
Văn bản

733-CV/TĐTN-ĐKTHTN

V/v quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản đảm bảo ATGT

Lượt xem:13 | lượt tải:6

158-KH/TĐTN-BTG

phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên internet

Lượt xem:14 | lượt tải:9

731 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT

V/v tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Lượt xem:27 | lượt tải:21

729 -CV/TNNTCN&ĐT

V/v tăng cường phối hợp triển khai công tác cho vay chương trình tín dụng HSSV

Lượt xem:22 | lượt tải:17

157 - KH/TĐTN - TCKT

Thực hiện chủ trương 1+2 của cán bộ đoàn cấp tỉnh năm 2020

Lượt xem:41 | lượt tải:31
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
6baiihocsss
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây