Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phiên họp Quốc hội giả định là mô hình rất ý nghĩa và hiệu quả

Thứ hai - 11/09/2023 10:23

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phiên họp Quốc hội giả định là mô hình rất ý nghĩa và hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, sự thể hiện xuất sắc của các đại biểu thiếu nhi cho thấy phiên họp Quốc hội giả định là mô hình rất ý nghĩa và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội, hướng các em trở thành những công dân có trách nhiệm, những nhà lãnh đạo tương lai.

Hôm qua 10/9, tại hội trường Diên hồng – Tòa nhà Quốc hội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I - năm 2023.

Đây là lần đầu tiên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức tại Nhà Quốc hội, nhằm thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại Phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhưng công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thực trạng đó cho còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ và chăm sóc tốt hơn nữa cho thế hệ tương lai của đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cháu thiếu nhi đã lựa chọn hai nhóm vấn đề rất có tính thời sự là: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em” để thảo luận và kiến nghị. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao sự thành công tốt đẹp, sự chuyên nghiệp của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất và biểu dương sự nỗ lực của các cháu tham dự phiên họp giả định hôm nay; hi vọng sẽ có nhiều cháu khi trưởng thành, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu sẽ nhận được sự tín nhiệm của Nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội thực sự.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chính sự thể hiện xuất sắc của các cháu hôm nay cho thấy phiên họp Quốc hội giả định là một mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước, xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Thực tế trên toàn cầu cho thấy, tiếng nói của trẻ em đã lay động, làm thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi thế giới.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng các cháu đã chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu, thể hiện sự chững chạc, phong thái tự tin, có suy nghĩ chín chắn, sâu sắc khi đóng vai là những đại biểu Quốc hội, thậm chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ trong điều hành, thảo luận và có nhiều đề xuất, kiến nghị rất xác đáng để giải quyết những vấn đề của trẻ em. 

Ý kiến thảo luận của các cháu và đặc biệt là Nghị quyết của phiên họp giả định cũng là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu, có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em đã tương đối đầy đủ, đồng bộ, tuy nhiên, các vụ việc tiêu cực liên quan đến trẻ em vẫn xảy ra, các mối nguy hại đối với trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng đang diễn biến với những hình thái phức tạp, khó lường. 

Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, kịp thời tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề thời sự cấp bách có liên quan đến trẻ em. Trong quá trình xem xét, thông qua các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, cần chú trọng thẩm tra các quy định bảo đảm quyền trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thời gian tới, cần nghiên cứu để đưa quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong hoạt động lập pháp, tương tự như nguyên tắc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là những vấn đề các em đã kiến nghị tại phiên họp Quốc hội giả định hôm nay. Rà soát để hoàn thiện và chỉ đạo thực hiện các chính sách chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, con em công nhân, người lao động.

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cần được thực hiện đồng bộ bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Qua phiên họp giả định hôm nay, từ các vấn đề các đại biểu trẻ em đã phát biểu, Chủ tịch Quốc hội cũng muốn gửi gắm tới các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em, mỗi gia đình cần nêu cao trách nhiệm trong quan tâm, nuôi nấng, dạy dỗ trẻ em, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an toàn, được bày tỏ tiếng nói trong ngôi nhà của mình. Gia đình cần quan tâm đến sức khỏe thể chất, tâm lý của trẻ em, tránh gây áp lực cho các em về học tập và cuộc sống.

 

Đối với các nhà trường, các thầy, cô hãy tạo điều kiện, môi trường giáo dục giúp các cháu mỗi ngày đến trường là một niềm vui, để thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của các cháu, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và đồng hành để các cháu không bị áp lực học hành, thi cử.

Với cộng đồng xã hội, hãy luôn dành những tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu thương, sự quan tâm nhất tới trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi, đó cũng là tiền đề để chúng ta xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái, sẻ chia, tạo nên một thế hệ công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tại các địa phương, chính quyền các cấp cần đóng vai trò làm cầu nối, phối hợp giữa chính quyền, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần tăng cường các hoạt động đối thoại với trẻ em; bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án, đề án về công tác trẻ em.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, luôn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách sinh động, hiệu quả đến với các đối tượng trẻ em. Chú trọng triển khai tốt các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan liên quan định kỳ tiếp tục tổ chức ngày càng tốt hơn Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” để lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em cả nước.

Trẻ em đã và đang đóng góp trực tiếp, quan trọng cho sự phát triển đất nước

Phát biểu tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, được lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các đại biểu đại diện cho hơn 25 triệu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước, có thể khẳng định chính trẻ em đã và đang đóng góp trực tiếp, quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gọi các em là những “đại biểu Quốc hội đặc biệt”, đồng thời cho rằng, Phiên họp đã được tổ chức trang trọng, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội trẻ em, sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, nhiều vị Đại biểu Quốc hội trẻ em, không khác gì một phiên họp chính thức của Quốc hội. Các “Đại biểu Quốc hội trẻ em” cùng với các “Thành viên Chính phủ trẻ em” đã có phiên thảo luận, chất vấn và giải trình rất thành công về những vấn đề thời sự, cấp thiết đối với công tác chăm lo, bảo vệ cho trẻ em.

Phó Thủ tướng cho rằng, những chất vấn, phát biểu của các đại biểu tại phiên họp chính là nguyện vọng của trẻ em Việt Nam gửi tới Chính phủ. Không chỉ vậy, đây còn là tiếng nói từ tương lai đặt ra đối với chúng ta khi quyết định về những vấn đề phát triển của đất nước ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, để hướng tới cộng đồng học tập, đoàn kết, trách nhiệm, nơi mà mỗi em đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng của mình, sẵn sàng làm chủ những tri thức mới, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng, trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm trong tương lai. 

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư và các đơn vị tổ chức Phiên họp, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành tình cảm đặc biệt tới trẻ em và ủng hộ cao chủ trương tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu chỉ đạo động viên đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, Ban Bí thư T.Ư Đoàn xin trân trọng tiếp thu 06 nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội đã giao và chỉ đạo, đặc biệt là nhiệm vụ định kỳ tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em. T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả, thực chất mô hình Hội đồng trẻ em, Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em và các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trong thời gian tới; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của các em thiếu nhi đã thể hiện thông qua các hoạt động của Quốc hội trẻ em. Các ý kiến sẽ là gợi ý, yêu cầu quan trọng để tổ chức Đoàn, Đội các cấp quan tâm tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan trẻ em trong thời gian tới.

 

Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
 
thu vien so
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

19-QĐ/TĐTN-TCKT

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:1417 | lượt tải:381

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội

Lượt xem:1528 | lượt tải:612

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:1864 | lượt tải:560

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:2815 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:2241 | lượt tải:625
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.436 | Email: banbientaptinhdoanquangnam@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây