Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH NIÊN YẾU THẾ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chủ nhật - 03/10/2021 21:09

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH NIÊN YẾU THẾ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong thời kỳ cách mạng 4.0 với sự bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì những thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó có một bộ phận không nhỏ thanh niên. Với vai trò là một tổ chức xã hội rộng rãi của các tầng lớp thanh niên với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị, việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp thanh niên, đồng thời đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên được Hội LHTN Việt Nam các cấp thực hiện sâu rộng trong thời gian qua, và là việc làm cần thiết của mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên yêu nước.
238649058 1149215522155615 8762512971169494102 n
 dsc00421
 

Theo đó, nhóm thanh niên yếu thế được xác định gồm một số đối tượng thanh niên như: thanh niên khuyết tật, thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo; thanh niên thuộc diện hộ nghèo, thanh niên thất nghiệp; thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa; thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương… Trong những năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã cùng với Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn – Hội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mang lại những hiệu quả tích cực.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hoá các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” (Chỉ thị 42); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Chỉ đạo các cấp bộ Hội đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tuyên truyền đến thanh thiếu niên, trong đó chú trọng đến các đối tượng thanh niên yếu thế.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, giáo dục của Hội, cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. Các cấp bộ Hội toàn tỉnh đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi Hội với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, thu hút hàng ngàn hội viên, thanh niên tham gia.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng hơn. Triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, vận động cán bộ, hội viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình, như: những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của thanh niên và Nhân dân. Trong đó, ưu tiên các thông tin về hoạt động Đoàn, Hội, triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn; những câu chuyện truyền cảm hứng về những việc làm tốt đẹp, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tấm gương người tốt, việc tốt, vượt khó vươn lên thành công trong mọi lĩnh vực… Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình trong thanh niên yếu thế thông qua các chương trình như “Toả sáng nghị lực Việt”, tuyên dương thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện có thành tích tốt trong tái hoà nhập cộng đồng… Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho hội viên, thanh niên nói chung và thanh niên yếu thế hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Ngoài ra, việc đồng hành, hỗ trợ các đối tượng thanh niên yếu thế được Hội LHTN Việt Nam tỉnh đặc biệt quan tâm. Thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên đối với thanh niên khuyết tật, tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên nghèo phát triển kinh tế, duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” tại các địa phương trong toàn tỉnh để giúp đỡ các đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương trở nên tiến bộ… góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng, dư luận trong các đối tượng thanh niên.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đã đạt thì vẫn còn có nhiều thách thức được đặt ra: hiện nay, môi trường không gian mạng, mạng xã hội đang có sự phát triển bùng nổ với nhiều tiện ích đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ, yếu tố tiêu cực, là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá. Điều này tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ và là đối tượng tham gia chính trên không gian mạng, mạng xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng vô cảm chính trị, xa rời những mục tiêu định hướng lớn vẫn còn xảy ra ở một bộ phận thanh niên.
Để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho thanh niên nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay, thiết nghĩ các tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện phòng trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; sáng tạo trong triển khai cụ thể hoá Chỉ thị 42, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai học tập các bài lý luận chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên, hội viên, thanh niên, nhất là đối với các đối tượng thanh niên yếu thế trong xã hội.
Hai là, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội các cấp và đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận xã hội, sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền về nội dung lý luận liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Thường xuyên cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên về sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.
Bốn là, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng và đồng hành, hỗ trợ các đối tượng thanh niên. Vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các phong trào, các chương trình, hoạt động thực tiễn thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phát huy thanh niên.
Năm là, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần tích cực chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:539 | lượt tải:204

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1559 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:965 | lượt tải:320

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:873 | lượt tải:259

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1309 | lượt tải:147
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
433 5ee32b5194db5xws
vssid
banner 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây