Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Điện Bàn - Đại Lộc: hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường THPT nhiệm kỳ 2017 – 2018

Thứ ba - 17/10/2017 09:10
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường THPT nhiệm kỳ 2017 – 2018 tại Điện Bàn và Đại Lộc đã thành công tốt đẹp.

db2 1

Tính đến ngày 14/10, các trường THPT Thị xã Điện Bàn hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2018.
Nhiệm kỳ 2017 – 2018, Đoàn các trường trên địa bàn Thị xã đã triển khai chủ đề năm học: “Tuổi trẻ Điện Bàn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tốt, mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, toàn quốc lần thứ XI”.

Với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện đó là: Thứ nhất, triển khai Kế hoạch số 527 KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021, triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chương trình hành động 10-CTHĐ/TĐTN-BTG ngày 25/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện chỉ thị 02 - CT/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015- 2030"; Thứ hai, Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp; Thứ ba, tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên học tập, khởi nghiệp; Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. 

Tại Đại hội, Đoàn các trường đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản của Đoàn phấn đấu thực hiện trong năm học, đề ra các giải pháp để thực hiện nội dung của việc phát động 3 chương trình, 3 phong trào trong giai đoạn mới, đó là: Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc, gắn với việc phát động 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; triển khai thực hiện các chương trình đồng hành, đó là: Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Đặc biệt, tại Đại hội Đoàn các trường cũng đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng về học tập và hạnh kiểm trong ĐVTN và học sinh; phấn đấu tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới trong lực lượng ĐVTN, nhất là Đoàn viên học sinh.
Cũng tại Đại hội, Đoàn các trường đã bầu BCH nhiệm kỳ mới đối với Đoàn trường của đơn vị mình là 15 đồng chí, trong đó 01 PBT Đoàn trường là học sinh. Dịp này, Thị đoàn đã tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2016 – 2017 đã đạt nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học trên địa bàn Thị xã.

Đại hội Đoàn trường học là việc làm thường xuyên, định kỳ theo năm học, thông qua Đại hội nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn làm công tác Đoàn tại trường học theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn khóa X.
 db1

* Sáng ngày 15/10, Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến phát động hưởng ứng cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup đồng hành tổ chức.

Nội dung Cuộc thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước với 2 phần thi trực tuyến cá nhân theo 03 vòng và phần thi sáng tác video clip bắt đầu từ ngày 22/9/2017 đến ngày 12/11/2017. Tại phần thi trực tuyến, các bạn học sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ website: http://www.tuhaovietnam.com.vn/. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 04 phần thi: Theo dòng lịch sử, Giải mã lịch sử, Danh nhân đất Việt, Tự hào Việt Nam.
Với ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, gắn liền với lịch sử, văn hóa dân tộc, cuộc thi đã truyền tải kiến thức đến các bạn học sinh một cách trực quan và dễ tiếp thu nhất thông qua bộ giao diện website sinh động, cách thức chơi khoa học.
 
* Tính đến ngày 24/9, các trường THPT Huyện Đại Lộc hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2018.
 
dl


Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục được Đoàn các trường THPT trên địa bàn huyện triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, lịch sử truyền thống và pháp luật; trong đó việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được xác định là trọng tâm, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học”. Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được thực hiện thường xuyên thông qua việc phát động các phong trào, các hoạt động chăm sóc các di tích lịch sử; Công tác phối hợp với Công an huyện triển khai khá tốt nhất là việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, Đảng, Đoàn, Hội …

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động phong trào Đoàn, triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới”, quan tâm đến việc nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, quan tâm bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng…

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016 - 2017, Đại hội Đại biểu Đoàn các trường THPT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2018.  Trong đó đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cơ bản và bám sát với chủ đề năm học 2017 - 2018, Đoàn các trường tập trung vào các giải pháp tuyên truyền của Đoàn; tổ chức có hiệu quả 3 phong trào phát huy thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên trường học; Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học chủ động hội nhập quốc tế; Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; tổ chức hoạt động sáng tạo tại Đoàn trường và tham gia có hiệu quả các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức…

Đại hội Đoàn trường THPT đã có sự chuẩn bị đảm bảo nội dung, nhân sự có năng lực, tâm huyết với công tác Đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo độ tuổi, thành phần và số lượng nhân sự theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Với nhiều nỗ lực phấn đấu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 13 cá nhân được Huyện đoàn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, nhiệm kỳ 2016 – 2017.
 
BAN TUYÊN GIÁO TỔNG HỢP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

143 -KH/TĐTN-BTG

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 2019

Lượt xem:0 | lượt tải:0

43-KH/LT

Tổ chức Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Học sinh 3 tốt” tỉnh Quảng Nam năm 2019

Lượt xem:1 | lượt tải:1

44 -KH/LT

Triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020.

Lượt xem:2 | lượt tải:3

654-CV/TĐTN-TTNTH

“V/v triển khai Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ III”

Lượt xem:1 | lượt tải:1

652- CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT

V/v triển khai Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019

Lượt xem:9 | lượt tải:10
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
logobantin copy
logokn
ytuong

spkn
mau song
bnvieclam
6baiihocsss
131908948555611633 ditichhcm 03
55674697 1035463469981566 4197508994790588416 n
  • Liên kết

mtssssssss
thdatquang
webquangnam
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
CUỘC THI MỒI TRƯỜNG
05 banner website v07 01
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây