Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng lý luận sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Xây dựng lý luận sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   10/06/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”(1) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng và hệ thống chính trị, của các lực lượng vũ trang nhân dân. 

 Cảnh giác với suy diễn, xuyên tạc

 Cảnh giác với suy diễn, xuyên tạc

 •   03/06/2022 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Ngắt câu, cắt ý, chẻ chữ, lên giọng giễu cợt, mỉa mai, ám chỉ, xuyên tạc, suy diễn, dạy đời... là những trò lố của một số đối tượng bất mãn, phản động lưu vong.

Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

 •   30/05/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

(TG) - Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội. Từ khi ra đời đến nay, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bất chấp sự chống phá điên cuồng của kẻ thù, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại lớn lao trên phạm vi toàn thế giới.

Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   16/05/2022 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

 •   10/05/2022 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.

Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

 •   07/05/2022 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và người bạn đồng hành của mình là Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40, 50 của thế kỷ XIX. Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác chỉ ra. Khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác là cách để chúng ta kiên định, kiên trì với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

VĂN HÓA LÀ HỒN CỐT CỦA DÂN TỘC

VĂN HÓA LÀ HỒN CỐT CỦA DÂN TỘC

 •   22/04/2022 02:54:44 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

Đấu tranh chống âm mưu đòi "chuyển đổi thể chế chính trị" ở Việt Nam

Đấu tranh chống âm mưu đòi "chuyển đổi thể chế chính trị" ở Việt Nam

 •   16/04/2022 01:02:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Trong các thời kỳ lịch sử, nhất là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch đã tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam.

Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2022

Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2022

 •   09/04/2022 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

Ngày 8/4, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2022 với sự tham gia của gần 50 báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách đoàn cấp huyện và thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Quảng Nam.

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

 •   30/03/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.

Nâng cao nhận thức cho thanh niên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nâng cao nhận thức cho thanh niên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   24/03/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Sáng nay 23.3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

 •   15/02/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/02,UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2021. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 •   09/12/2021 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng lý luận và việc học tập lý luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người yêu cầu cán bộ lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phải học tập lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, không được coi thường lý luận. Người đã nêu ra hệ thống quan điểm phong phú, toàn diện về vị trí, vai trò, nội dung và phương pháp, nguyên tắc giáo dục lý luận chính trị. Đến nay, những quan điểm trên vẫn còn nguyên giá trị và có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng.

Vai trò của Thanh niên trong việc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng

Vai trò của Thanh niên trong việc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng

 •   06/12/2021 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có không ít tin giả, tin xấu độc đang tồn tại, lan truyền nhanh chóng, rộng khắp trên không gian mạng. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Trong đó, cần phát huy lực lượng thanh niên, để vừa nâng cao vai trò, trách nhiệm, vừa tạo ra “sức đề kháng”, “màng lọc” cho thanh niên khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng hiện nay.

Cảnh giác trước luận điệu đánh tráo bản chất “Tự do báo chí”

Cảnh giác trước luận điệu đánh tráo bản chất “Tự do báo chí”

 •   19/11/2021 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

Lợi dụng việc đối tượng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chính quyền nhân dân bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, xét xử, những phần tử cơ hội chính trị, phản động và một số tổ chức thiếu thiện chí đã quy chụp, xuyên tạc vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam. Thủ đoạn đánh lận này tuy không mới nhưng thường được các đối tượng chống phá “làm nóng”, tạo sóng dư luận. Câu lạc bộ Lý luận trẻ Tỉnh đoàn Quảng Nam giới thiệu bài viết :”Cảnh giác trước luận điệu đánh tráo bản chất “Tự do báo chí” để các cán bộ đoàn viên thanh niên nhận diện rõ âm mưu, ý đồ xấu và lên án, đấu tranh.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THẾ  HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THẾ  HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 •   18/11/2021 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0

Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) là dịp để mỗi chúng ta tri ân những quý thầy cô giáo, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công dạy bảo mình, người xưa đã nói “trọng thầy mới được làm thầy”, “không thầy đố mày làm nên”, “con ơi nhớ lấy lời này, ơn cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên”, “muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Nghĩa cử cao đẹp của người thầy luôn được các thế hệ học trò trân trọng, giữ gìn, trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vào dịp ngày Hiến chương nhà giáo.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH NIÊN YẾU THẾ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH NIÊN YẾU THẾ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

 •   03/10/2021 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0

Trong thời kỳ cách mạng 4.0 với sự bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì những thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó có một bộ phận không nhỏ thanh niên. Với vai trò là một tổ chức xã hội rộng rãi của các tầng lớp thanh niên với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị, việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp thanh niên, đồng thời đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên được Hội LHTN Việt Nam các cấp thực hiện sâu rộng trong thời gian qua, và là việc làm cần thiết của mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên yêu nước.

Quốc khánh 2.9: Chiến thắng của sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”

Quốc khánh 2.9: Chiến thắng của sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”

 •   02/09/2021 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0

Bảy mươi sáu năm nhìn lại từ sự kiện vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20, giá trị tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân” đến nay càng thấm sâu và lan tỏa. Câu lạc bộ Lý luận trẻ Tỉnh đoàn Quảng Nam giới thiệu bài viết :”Chiến thắng của sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”


Các tin khác

Điều hành - Liên kết
nen phong san khau bythaitrien
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
 
 
 
 
 
 
 • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:597 | lượt tải:246

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1661 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:1025 | lượt tải:338

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:963 | lượt tải:279

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1449 | lượt tải:147
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây