Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

 Văn bản theo người ký: Phạm Thị Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 645 -CV/TĐTN-VP 12/10/2019 V/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
100 616-CV/TĐTN-VP 16/09/2019 V/v ủng hộ Quỹ vì người nghèo thông qua tin nhắn
101 585-CV/TĐTN-TCKT 08/08/2019 V/v hướng dẫn cách thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2019-2022 và giao chỉ tiêu trích nộp đoàn phí năm 2019
102 130-KH/TĐTN-BTG 01/08/2019 Tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
và tổng kết 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện (1999-2019)
103 125 -KH/TĐTN-TCKT 15/07/2019 Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022
104 123- KH/TĐTN-VP 24/06/2019 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
105 551-CV/TĐTN-TCKT 21/06/2019 Cử đại biểu tham gia bồi dưỡng Bí hư Đoàn cấp huyện năm 2019
106 539 -CV/TĐTN-TCKT 30/05/2019 V/v thực hiện hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
107 113 -KH/TĐTN-TTNTH 27/05/2019 Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019
Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019)
108 26 -HD/TĐTN-VP 24/05/2019 Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2019
109 25 - HD/TĐTN-TCKT 24/05/2019 Về việc triển khai chủ trương 1+1 giai đoạn 2019-2022
110 729/KHPH-SLĐTB&XH-TĐTN 16/05/2019 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em"
111 107-KH/TĐTN-TTNTH 17/05/2019 Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
giai đoạn 2019-2022
112 79-TB/TĐTN-TCKT 08/05/2019 V/v điều chỉnh phân công phụ trách theo dõi công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
113 511 -CV/TĐTN-TCKT 08/05/2019 V/v hướng dẫn thực hiện đảm bảo chế độ đi cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh và cấp huyện
(theo chủ trương 1+2) năm 2019
114 186- QĐ/TĐTN-VP 04/05/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng
Tỉnh đoàn Quảng Nam
115 185- QĐ/TĐTN-VP 04/05/2019 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2019
116 180 -QĐ/TĐTN-VP 17/04/2019 Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh đoàn Quảng Nam
117 178 - QĐ/TĐTN-VP 17/04/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2022
118 99 -KH/BTC 11/04/2019 Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI - 2019
119 476 -CV/TĐTN-TCKT 01/04/2019 V/v thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027
120 480 - CV/TĐTN-TCKT 05/04/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức
đối với cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh
121 165-QĐ/TĐTN-VP 26/03/2019 Về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
122 21-HD/TĐTN-TCKT 28/02/2019 Hướng dẫn tổ chức Ngày đoàn viên năm 2019
123 441-CV/TĐTN-TCKT 28/02/2019 V/v kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
124 440 -CV/TĐTN-TCKT 28/02/2019 V/v tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
125 70-KH/TĐTN-TCKT 09/10/2018 Triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022
126 13 - HD/TĐTN-VP 06/09/2018 Thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm
công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022
127 122 -QĐ/TĐTN-TCKT 08/10/2018 Thành lập các tổ thẩm định bộ tiêu chí công tác đoàn
và phong trào thanh thiêu nhi tỉnh Quảng Nam năm 2018
128 69-KH/TĐTN-TCKT 05/10/2018 Thẩm định Bộ tiêu chí và kiểm tra công tác Đoàn, phong trào
thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
129 66-KH/TĐTN-TTNTH 26/09/2018 Triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em
130 65- KH/TĐTN-TCKT 24/09/2018 thực hiện Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022
131 325-CV/TĐTN-TCKT 19/09/2018 V/v đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đoàn năm 2018
132 298 - CV/TĐTN-TCKT 17/08/2018 V/v tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 207/Quân khu 5
133 12 -HD/TĐTN-VP 14/08/2018 Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2018
134 290 -CV/TĐTN-TCKT 10/08/2018 V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
135 Số:03-CTPH/ĐTN-CCB 02/06/2018 Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2022
136 56-KH/TĐTN-BTG 07/08/2018 Tổ chức Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh
lần thứ nhất năm 2018
137 Chương trình 03/08/2018 Chương trình Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện
tỉnh Quảng Nam năm 2018
138 54 -KH/TĐTN-TCKT 02/08/2018 Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
giai đoạn 2018 - 2022
139 53 - KH/TĐTN-TCKT 25/07/2018 Tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch
chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện tỉnh Quảng Nam năm 2018
140 84-BC/TĐTN-VP 25/07/2018 Kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và
một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018
141 46-TB/TĐTN-HĐST 20/07/2018 Về việc tổ chức Sơ tuyển công chức năm 2018
142 253 -CV/TĐTN-TCKT 04/07/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa BTV Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Nam
143 47- KH/TĐTN-VP 26/06/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào TTN 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
144 243 -CV/TĐTN-TCKT 26/06/2018 V/v điều chỉnh phân công cán bộ phụ trách; đánh giá việc thực hiện chế độ đi cơ sở của cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh và cấp huyện
145 46- KH/TĐTN-BTG 19/06/2018 Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam năm 2018
146 81 -QĐ/TĐTN-TCKT 11/06/2018 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2017-2022
147 41/KH-BCĐ 01/06/2018 Tổ chức hoạt động hè năm 2018
148 221-CV/TĐTN-TCKT 05/06/2018 V/v xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”giai đoạn 2018-2022
Văn bản

992- CV/TĐTN-ĐKTHTN

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba (02/12/1960-02/12/2020)"

Lượt xem:29 | lượt tải:16

232 - KH/TĐTN-TCKT

Tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội và chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020

Lượt xem:4 | lượt tải:1

988-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT

Về việc triển khai đội hình TNXK tham gia ứng phó cơn bão số 13 (bão Vamco)

Lượt xem:15 | lượt tải:11

979 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT

Về việc triển khai đội hình TNXK tham gia ứng phó cơn bão số 10

Lượt xem:37 | lượt tải:22

980 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT

V/v xét chọn công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020

Lượt xem:54 | lượt tải:33
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
 
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
 
download
433 5ee32b5194db5xws
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây