Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

 Văn bản theo người ký: Phạm Thị Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 Chương trình 02/08/2018 Chương trình Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện
tỉnh Quảng Nam năm 2018
150 54 -KH/TĐTN-TCKT 01/08/2018 Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
giai đoạn 2018 - 2022
151 53 - KH/TĐTN-TCKT 24/07/2018 Tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch
chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện tỉnh Quảng Nam năm 2018
152 84-BC/TĐTN-VP 24/07/2018 Kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và
một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018
153 46-TB/TĐTN-HĐST 19/07/2018 Về việc tổ chức Sơ tuyển công chức năm 2018
154 253 -CV/TĐTN-TCKT 03/07/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa BTV Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Nam
155 47- KH/TĐTN-VP 25/06/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào TTN 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
156 243 -CV/TĐTN-TCKT 25/06/2018 V/v điều chỉnh phân công cán bộ phụ trách; đánh giá việc thực hiện chế độ đi cơ sở của cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh và cấp huyện
157 46- KH/TĐTN-BTG 18/06/2018 Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam năm 2018
158 81 -QĐ/TĐTN-TCKT 10/06/2018 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2017-2022
159 41/KH-BCĐ 31/05/2018 Tổ chức hoạt động hè năm 2018
160 221-CV/TĐTN-TCKT 04/06/2018 V/v xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”giai đoạn 2018-2022
161 217- CV/TĐTN-TCKT 30/05/2018 V/v tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 516-Quân khu 5
162 216 -CV/TĐTN-TCKT 30/05/2018 V/v đăng ký mua cuốn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI
163 38-TB/TĐTN –-BTG 30/05/2018 Học viên tham gia Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018
164 35-KH/TĐTN-TCKT 10/05/2018 Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
165 190 - CV/TĐTN-TCKT 14/05/2018 V/v triển khai quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn; chương trình phát triển thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
166 61- QĐ/TĐTN-VP 08/05/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
167 158-CV/TĐTN-BTG 15/04/2018 V/v triển khai chương trình phối hợp giữa các tổ chức Đoàn địa phương với các tổ chức Đoàn trong CAND
168 04 CTHĐ/TĐTN- VP 25/03/2018 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
169 1174 /QĐ-UBND 02/04/2018 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh
và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2022
170 176 /CTPH-TĐTN-SLĐTBXH 11/02/2018 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 -2020
171 22- KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 15/03/2018 Tổ chức Diễn đàn “Tinh thần khởi nghiệp và cơ hội khởi nghiệp của sinh viên Quảng Nam”
172 03-CTr/TĐTN-VP 25/02/2018 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 2018
173 90-CV/TĐTN-TCKT 27/02/2018 V/v kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
174 09 -KH/LT 27/02/2018 Tổ chức Ngày hội Khi tôi 18 và Hội thi Cán bộ Đoàn trường giỏi
năm học 2017- 2018
175 01 -HD/LT 27/02/2018 V/v quản lý thu, chi và sử dụng quỹ Đội TNTP Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2022
176 85-CV/TĐTN-TCKT 22/02/2018 V/v giới thiệu hồ sơ xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018
177 15-KH/TĐTN-TCKT 11/02/2018 Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ để “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018
178 82 -CV/TĐTN-TCKT 11/02/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ”
179 14 -KH/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 11/02/2018 Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018
180 12 -KH/TĐTN-TCKT 29/01/2018 Tổ chức đi cơ sở theo dõi và xây dựng phong trào năm 2018
181 68 -CV/TĐTN-TCKT 29/01/2018 V/v rà soát, báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ Đoàn
182 11 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 23/01/2018 Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Đón Xuân Mậu Tuất năm 2018
183 37-QĐ/TĐTN-TCKT 21/01/2018 Thành lập Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
184 59-CV/TĐTN-TCKT 22/01/2018 V/v giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)”
185 01- NQ/TĐTN-VP 18/01/2018 Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Nam năm 2018
186 10-KH/TĐTN-BTG 15/01/2018 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên nhập ngũ năm 2018
187 02-BC/TĐTN-BTG 07/01/2018 Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và BTV Tỉnh đoàn về "Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 – 2017”
188 01/CTr-TĐTN-BCH 07/01/2018 Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017-2022
189 50-CV/TĐTN-BTG 14/01/2018 V/v tổ chức các hoạt động
đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”
190 02-CTr/TĐTN-TNNTCN&ĐT 11/01/2018 Đoàn Thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
191 16-TB/TĐTN-TCKT 08/01/2018 Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành
Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017- 2022
192 08 -KH/TĐTN-VP 04/01/2018 Tổ chức tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017;
triển khai nhiệm vụ năm 2018
193 01-CT/TĐTN-VP 03/01/2018 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM
KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2017- 2022
194 02 - TT/TĐTN-VP 27/11/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 2, khoá XVIII
195 10 -QĐ/TĐTN-TCKT 21/11/2017 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tỉnh Quảng Nam năm 2017
196 07-TB/TĐTN-TCKT 20/11/2017 Về việc kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
197 05 - KH/TĐTN-TCKT 16/11/2017 Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối xã, phường, thị trấn
tỉnh Quảng Nam năm 2017
198 04- KH/TĐTN-TCKT 16/11/2017 Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối Lực lượng vũ trang, Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn Khối doanh nghiệp, Đoàn khối trường học
tỉnh Quảng Nam năm 2017
Văn bản

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:94 | lượt tải:52

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:105 | lượt tải:66

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:96 | lượt tải:58

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:130 | lượt tải:60

1091-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT

Về việc chuẩn bị các nội dung trong chuỗi hoạt động 90 năm Sinh nhật Đoàn

Lượt xem:215 | lượt tải:136
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
 
download
433 5ee32b5194db5xws
nvnutdhvn moi2
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây