Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Nhân lên niềm tin vì Quảng Nam phát triển

Thứ năm - 24/06/2021 10:04

Nhân lên niềm tin vì Quảng Nam phát triển

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Nhìn lại sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho rằng, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã đồng tâm vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Vì vậy, nhiệm kỳ mới, những đại biểu dân cử phải nỗ lực hết sức, vì một Quảng Nam phát triển bền vững.
 
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Những con số ấn tượng

* Cuộc bầu cử trên địa bàn Quảng Nam đã khép lại với nhiều dấu ấn, hình ảnh đáng nhớ. Theo đồng chí, đâu là thành công nổi bật của cuộc bầu cử lần này?

Đồng chí Phan Việt Cường: Trước hết là công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử được tổ chức linh hoạt nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; trong đó, tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử được tăng cường. Kinh phí và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử được đặc biệt chú trọng.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có hơn 1,17 triệu cử tri tham gia bầu cử - đạt 99,94%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Có 10/18 huyện tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, gồm: Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Phước Sơn, Tây Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn và Hiệp Đức; các địa phương khác cũng có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt hơn 99%.

Kết quả đã bầu đủ 7/7 đại biểu Quốc hội khóa XV (tại tỉnh Quảng Nam); 57/57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Có 16/18 huyện, thị xã, thành phố và 212/241 xã, phường, thị trấn bầu đủ số đại biểu, trong đó bầu được 563/565 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.303/5.336 đại biểu HĐND cấp xã. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại.

* Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử và đặc biệt là việc cử tri tham gia bầu cử lên đến 99,94%, đồng chí đánh giá như thế nào về tinh thần trách nhiệm và tâm tư, kỳ vọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và chính quyền các cấp?

Đồng chí Phan Việt Cường: Qua các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cử tri Quảng Nam đi bầu đều rất cao. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử năm 2011 đạt 99,31%; năm 2016 đạt 99,97%; năm 2021 đạt 99,94% và luôn là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao so với các tỉnh thành trong cả nước.

Điều này cho thấy sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu của dân và hoạt động của các cơ quan dân cử qua từng lá phiếu bầu.

Đồng thời là niềm tự hào và là động lực để mỗi đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò, trọng trách của mình trong quá trình xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, xứng đáng với sự lựa chọn, tín nhiệm của cử tri.

Cần đáp ứng kỳ vọng của cử tri

* Với niềm tin và mong đợi của cử tri, cùng với yêu cầu phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới, đồng chí mong muốn và gửi gắm điều gì ở các vị đại biểu trúng cử; nhất là với các đại biểu nữ, khi lần này tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử ở các cấp khá cao?

Đồng chí Phan Việt Cường: Khi ứng cử, các ứng cử viên đều xây dựng chương trình hành động báo cáo với cử tri, vận động, thuyết phục cử tri lựa chọn để bỏ phiếu bầu cử đối với mình.

Các vị trúng cử là những đại biểu của dân, được cử tri tín nhiệm, lựa chọn, gửi gắm niềm tin. Do đó, cần thực hiện tốt nhất các nội dung theo chương trình hành động đã hứa trước cử tri.

Bên cạnh đó, mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của người đại biểu dân cử theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam ngày càng giàu mạnh.

Đối với các đại biểu nữ, thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Trong cuộc bầu cử lần này, tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 28,7%, tăng 8,7%; đại biểu HĐND cấp huyện là 25,75%, tăng 2,08%; đại biểu HĐND cấp xã là 26,82%, tăng 3,82% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Việc tỷ lệ nữ trúng cử ở các cấp ngày càng tăng khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong tham chính và sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân đối với các đại biểu nữ ngày càng lớn.

Tôi tin tưởng và hy vọng rằng các đại biểu nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp trí tuệ, năng lực, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong chính trường, trong các quyết sách và hoạt động chung của Quốc hội, HĐND các cấp.

Chuyên nghiệp hoạt động của HĐND các cấp

* Từ thành công của đại hội đảng bộ các cấp và cuộc bầu cử vừa rồi, theo đồng chí, HĐND tỉnh khóa mới sẽ phải tập trung những vấn đề lớn và đổi mới gì nhằm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra?

Đồng chí Phan Việt Cường: Theo tôi, HĐND tỉnh khóa mới sẽ phải tập trung những vấn đề, đó là:

Trong quá trình hoạt động, cần xem xét, lựa chọn và quyết định những lĩnh vực nên có cơ chế, chính sách mang tính đặc thù, đột phá của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hoặc giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh chủ động, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung kỳ họp, nhất là những vấn đề quan trọng, cấp thiết dự kiến đưa ra thảo luận, quyết định tại các kỳ họp HĐND tỉnh; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng kéo dài được phát hiện trong quá trình khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Nâng cao vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh, phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp trong công tác thẩm tra, giám sát; định hướng việc xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp công tác trong thực hiện hai chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát; trong việc tiếp xúc, thu thập và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh, tạo ra nhận thức đầy đủ và nhất quán trong cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của HĐND - cơ quan đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Phối hợp UBND tỉnh giải quyết kịp thời những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hơn nữa hoạt động chất vấn theo hướng tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tập trung chất vấn những nội dung hoặc vấn đề bức xúc cần được làm rõ, cần phải xử lý ngay; nghiên cứu ban hành nghị quyết về chất vấn.

Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng đại biểu và cử tri cùng trao đổi về các vấn đề mà cử tri quan tâm; tăng cường việc trả lời trực tiếp các kiến nghị, giải đáp vướng mắc ngay tại buổi tiếp xúc, phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhất là trong quá trình chuẩn bị ban hành các quyết sách quan trọng của HĐND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành cho Báo Quảng Nam cuộc trò chuyện này!

 
 HOÀNG DIỄM (THỰC HIỆN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:539 | lượt tải:204

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1559 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:965 | lượt tải:320

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:873 | lượt tải:259

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1309 | lượt tải:147
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
433 5ee32b5194db5xws
vssid
banner 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây