Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

 •   02/10/2020 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tư tưởng của Người về công tác cán bộ là hệ thống những vấn đề trọng yếu, cấp thiết đối với mọi đảng cầm quyền, trong đó nổi bật lên vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ. Việc nhận diện những căn bệnh trong sự tha hóa quyền lực để đi đến có phương pháp kiểm soát, ngăn chặn, bài trừ sự tha hóa quyền lực là một trong những điều kiện tiên quyết để củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta trong thời kỳ mới.

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   01/10/2020 12:49:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cũng như nhiều nội dung cơ bản khác, tư tưởng về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ được thể hiện trong Di chúc của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị to lớn, cả về lý luận và thực tiễn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục mầm non

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục mầm non

 •   25/09/2020 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu không chỉ lo lắng, đấu tranh cho dân tộc, cho đời sống đồng bào trong cảnh nước mất nhà tan cũng như khi đất nước thống nhất, mà Người còn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - đây luôn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bác.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng

 •   18/09/2020 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ngay từ sớm, Người đã quan tâm chăm lo tổ chức xây dựng, phát triển ngành Quân giới - tiền thân của ngành Công nghiệp Quốc phòng và để lại những tư tưởng, định hướng chỉ đạo đến nay còn nguyên giá trị.

Để không “nhắm mắt mà đi”…

Để không “nhắm mắt mà đi”…

 •   08/09/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Trong các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết tại cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, khuyết điểm đầu tiên là về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. Theo Người, nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

 •   06/08/2020 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hội”(1), trong những năm qua, thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới và phát triển để thực hiện mong muốn của Người.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

 •   27/07/2020 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn tính thời sự cho đến hôm nay.

Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

 •   17/07/2020 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị quan trọng của Đảng. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng vẫn còn nguyên giá trị và soi sáng cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   29/06/2020 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Cho đến nay, khi nói đến nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng ta là vấn đề không mới nhưng luôn luôn cần được nhắc lại, thấm nhuần và ghi nhớ, giữ gìn, bảo vệ như là vấn đề sinh tử của Đảng và chế độ. Bởi vì, có được NTTT này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công bôn ba, lăn lộn khắp thế giới tìm kiếm và cuối cùng đã tìm thấy và khẳng định về mặt lý luận cũng như từ thực tiễn cách mạng thế giới.

Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

 •   26/06/2020 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thực sự là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu và bất cứ giai đoạn, tình thế nào, Người vẫn quyết tâm sáng lập, chỉ đạo, cho ra đời những tờ báo cách mạng.

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

 •   18/06/2020 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Thi đua ái quốc (thi đua yêu nước) luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt. Tư tưởng của Người về thi đua yêu nước thể hiện rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể.

"Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…"

"Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…"

 •   10/06/2020 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Mùa thu năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên (nay là thành phố Thái Nguyên) - thủ đô kháng chiến, tòa án binh tối cao đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án đặc biệt đối với Trần Dụ Châu, nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu vì tội “Biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến”. Trước sự thật đau lòng này, Bác Hồ dứt khoát nói: “Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đối thoại với cán bộ đoàn các cấp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đối thoại với cán bộ đoàn các cấp

 •   04/06/2020 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0

Sáng nay 4/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 100 cán bộ đoàn các cấp và thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng chủ trì buổi đối thoại có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Thủy; Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh.

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

 •   01/06/2020 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

(HCM.VN) - Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

 •   28/05/2020 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

(HCM.VN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ với tựa đề: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG".

Hành trình giáo dục truyền thống “Theo chân Bác”

Hành trình giáo dục truyền thống “Theo chân Bác”

 •   22/05/2020 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18/5, Đoàn Thanh niên - Hội Cựu Chiến binh - Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Điện Bàn phối hợp tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống với chủ đề “Theo chân Bác”.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

 •   22/05/2020 10:49:53 AM
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo lời Bác, thi đua yêu nước trên nhiều các lĩnh vực.

Phú Ninh phát động cuộc thi trực tuyến “Theo dấu chân Bác - vững bước dưới cờ Đảng”

Phú Ninh phát động cuộc thi trực tuyến “Theo dấu chân Bác - vững bước dưới cờ Đảng”

 •   20/05/2020 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0

Huyện đoàn Phú Ninh vừa phát động cuộc thi trực tuyến “Theo dấu chân Bác - vững bước dưới cờ Đảng” nhằm kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19.5.1890-19.5.2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục

 •   19/05/2020 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

(HCM.VN) - Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” là dịp để ngành Giáo dục ôn lại và khắc ghi những lời căn dặn đầy tâm huyết và ân tình Bác đã dành cho ngành, tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn lời dặn của Người với sự nghiệp giáo dục, cụ thể hóa các lời dạy của Bác vào công tác giáo dục, đào tạo.


Các tin khác

Văn bản

53 -KH/LT

Tổ chức Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2020

Lượt xem:5 | lượt tải:3

977- CV/TĐTN-VP

V/v điều chỉnh một số nội dung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2020

Lượt xem:5 | lượt tải:3

227-KH/TĐTN-BTG

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên nhập ngũ năm 2021

Lượt xem:21 | lượt tải:12

971-CV/TĐTN-TCKT

V/v giới thiệu hồ sơ xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Lượt xem:18 | lượt tải:11

969-CV/TĐTN-VP

V/v định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Lượt xem:36 | lượt tải:24
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
 
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
 
download
433 5ee32b5194db5xws
 
 • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
p2
 
p1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây