Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

 Văn bản theo người ký: Phạm Thị Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 646 -CV/TĐTN-BTG 10/10/2019 V/v kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và các vấn đề nổi cộm trong thanh niên
2 142 -KH/TĐTN-VP 10/10/2019 Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh
lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
3 645 -CV/TĐTN-VP 11/10/2019 V/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
4 616-CV/TĐTN-VP 15/09/2019 V/v ủng hộ Quỹ vì người nghèo thông qua tin nhắn
5 585-CV/TĐTN-TCKT 07/08/2019 V/v hướng dẫn cách thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2019-2022 và giao chỉ tiêu trích nộp đoàn phí năm 2019
6 130-KH/TĐTN-BTG 31/07/2019 Tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
và tổng kết 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện (1999-2019)
7 125 -KH/TĐTN-TCKT 14/07/2019 Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022
8 123- KH/TĐTN-VP 23/06/2019 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
9 551-CV/TĐTN-TCKT 20/06/2019 Cử đại biểu tham gia bồi dưỡng Bí hư Đoàn cấp huyện năm 2019
10 539 -CV/TĐTN-TCKT 29/05/2019 V/v thực hiện hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
11 113 -KH/TĐTN-TTNTH 26/05/2019 Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019
Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019)
12 26 -HD/TĐTN-VP 23/05/2019 Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2019
13 25 - HD/TĐTN-TCKT 23/05/2019 Về việc triển khai chủ trương 1+1 giai đoạn 2019-2022
14 729/KHPH-SLĐTB&XH-TĐTN 15/05/2019 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em"
15 107-KH/TĐTN-TTNTH 16/05/2019 Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
giai đoạn 2019-2022
16 79-TB/TĐTN-TCKT 07/05/2019 V/v điều chỉnh phân công phụ trách theo dõi công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
17 511 -CV/TĐTN-TCKT 07/05/2019 V/v hướng dẫn thực hiện đảm bảo chế độ đi cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh và cấp huyện
(theo chủ trương 1+2) năm 2019
18 186- QĐ/TĐTN-VP 03/05/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng
Tỉnh đoàn Quảng Nam
19 185- QĐ/TĐTN-VP 03/05/2019 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2019
20 180 -QĐ/TĐTN-VP 16/04/2019 Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh đoàn Quảng Nam
21 178 - QĐ/TĐTN-VP 16/04/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2022
22 99 -KH/BTC 10/04/2019 Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI - 2019
23 476 -CV/TĐTN-TCKT 31/03/2019 V/v thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027
24 480 - CV/TĐTN-TCKT 04/04/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức
đối với cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh
25 165-QĐ/TĐTN-VP 25/03/2019 Về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
26 21-HD/TĐTN-TCKT 27/02/2019 Hướng dẫn tổ chức Ngày đoàn viên năm 2019
27 441-CV/TĐTN-TCKT 27/02/2019 V/v kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
28 440 -CV/TĐTN-TCKT 27/02/2019 V/v tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
29 70-KH/TĐTN-TCKT 08/10/2018 Triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022
30 13 - HD/TĐTN-VP 05/09/2018 Thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm
công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022
31 122 -QĐ/TĐTN-TCKT 07/10/2018 Thành lập các tổ thẩm định bộ tiêu chí công tác đoàn
và phong trào thanh thiêu nhi tỉnh Quảng Nam năm 2018
32 69-KH/TĐTN-TCKT 04/10/2018 Thẩm định Bộ tiêu chí và kiểm tra công tác Đoàn, phong trào
thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
33 66-KH/TĐTN-TTNTH 25/09/2018 Triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em
34 65- KH/TĐTN-TCKT 23/09/2018 thực hiện Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022
35 325-CV/TĐTN-TCKT 18/09/2018 V/v đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đoàn năm 2018
36 298 - CV/TĐTN-TCKT 16/08/2018 V/v tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 207/Quân khu 5
37 12 -HD/TĐTN-VP 13/08/2018 Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2018
38 290 -CV/TĐTN-TCKT 09/08/2018 V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
39 Số:03-CTPH/ĐTN-CCB 01/06/2018 Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2022
40 56-KH/TĐTN-BTG 06/08/2018 Tổ chức Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh
lần thứ nhất năm 2018
41 Chương trình 02/08/2018 Chương trình Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện
tỉnh Quảng Nam năm 2018
42 54 -KH/TĐTN-TCKT 01/08/2018 Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
giai đoạn 2018 - 2022
43 53 - KH/TĐTN-TCKT 24/07/2018 Tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch
chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện tỉnh Quảng Nam năm 2018
44 84-BC/TĐTN-VP 24/07/2018 Kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và
một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018
45 46-TB/TĐTN-HĐST 19/07/2018 Về việc tổ chức Sơ tuyển công chức năm 2018
46 253 -CV/TĐTN-TCKT 03/07/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa BTV Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Nam
47 47- KH/TĐTN-VP 25/06/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào TTN 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
48 243 -CV/TĐTN-TCKT 25/06/2018 V/v điều chỉnh phân công cán bộ phụ trách; đánh giá việc thực hiện chế độ đi cơ sở của cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh và cấp huyện
49 46- KH/TĐTN-BTG 18/06/2018 Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam năm 2018
50 81 -QĐ/TĐTN-TCKT 10/06/2018 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2017-2022
Văn bản

645 -CV/TĐTN-VP

V/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Lượt xem:25 | lượt tải:29

42 -KHPH/TĐTN-LHPN

Tổ chức Diễn đàn “Xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh”

Lượt xem:22 | lượt tải:27

142 -KH/TĐTN-VP

Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:15 | lượt tải:12

646 -CV/TĐTN-BTG

V/v kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và các vấn đề nổi cộm trong thanh niên

Lượt xem:15 | lượt tải:16

141 -KH/TĐTN-VP

Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" Cụm miền núi năm 2019

Lượt xem:67 | lượt tải:53
Điều hành - Liên kết
 
qoffice
logobantin copy
logokn
ytuong

spkn
mau song
bnvieclam
6baiihocsss
131908948555611633 ditichhcm 03
55674697 1035463469981566 4197508994790588416 n
  • Liên kết

mtssssssss
thdatquang
webquangnam
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
CUỘC THI MỒI TRƯỜNG
05 banner website v07 01
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây