Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường: "Sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của tình người"

Thứ tư - 02/02/2022 11:19

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường: "Sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của tình người"

Chia sẻ với Báo Quảng Nam trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đặt trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả hết sức nặng nề do thiên tai gây ra cuối năm 2020, vừa phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19; song, với ý chí kiên cường, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự tin tưởng, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của toàn dân, Quảng Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn này để từng bước khôi phục đà phát triển”.
 
 
 

-  Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhìn lại một năm qua, chúng ta có thể rút ra những “điểm nhấn” nổi bật nào trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, duy trì và phát triển kinh tế?

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Năm 2021, với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, chúng ta ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Từng cấp ủy, chính quyền chủ động thực hiện nghiêm nguyên tắc “4 tại chỗ” và chiến lược “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”; triển khai các quy định thống nhất, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt và có kịch bản đáp ứng phù hợp.

Các Tổ giám sát và tuyên truyền cộng đồng đã phát huy rất tốt vai trò của mình, giúp cấp ủy, chính quyền tại cơ sở và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

 
 

Đáng chú ý, với tinh thần chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh khi chưa có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

Nhờ vậy, năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm khởi sắc. Các hoạt động công nghiệp, xây dựng có sự phục hồi, phát triển; sản xuất nông, lâm và thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định.

Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do bão, lũ được triển khai kịp thời. An sinh, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 
 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 60.464 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010); GRDP năm 2021 tăng 5,1%, dù chưa đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao (6,5%-7%), nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và khu vực, trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19.

Quy mô nền kinh tế đạt 102.654 tỷ đồng (theo giá hiện hành); cơ cấu kinh tế cơ bản đảm bảo đúng hướng. GRDP bình quân đầu người xấp xỉ đạt 68 triệu đồng, tăng 8% so với năm trước. 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 23.600 tỷ đồng, gấp gần 197 lần so với khi mới tái lập tỉnh (vượt 21,96% dự toán HĐND tỉnh giao); trong đó, thu nội địa ước đạt 19.400 tỷ đồng (vượt 21,25% dự toán HĐND tỉnh giao).

 
 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân. Theo đồng chí, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thể hiện quan điểm nêu trên như thế nào? Điểm mới đáng chú ý trong quá trình xây dựng, ban hành các quyết sách lớn của tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã tập trung trí tuệ, bàn nhiều chuyên đề quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, những lĩnh vực đã được Tỉnh ủy nhiệm kỳ trước ban hành nghị quyết, kết luận thì tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và ban hành nghị quyết, kết luận mới thay thế cho phù hợp với chủ trương của Trung ương và tình hình thực tiễn.

Đặc biệt, với tinh thần chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 
 

Nhìn lại, có thể thấy năm 2021 là năm mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai khối lượng công việc rất lớn, ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh… với mục tiêu cuối cùng là  đáp ứng tối đa các lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể và chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

 
 

Điểm mới trong quá trình xây dựng và ban hành các quyết sách lớn của tỉnh trong năm qua đó chính là ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung phải thực hiện đúng quy trình xây dựng nghị quyết chuyên đề theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.

Mục đích là phát huy trí tuệ tập thể của các ngành chuyên môn, các địa phương, sự phản biện của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội… và sẵn sàng lùi thời gian ban hành khi còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa đánh giá đầy đủ các tác động.

Quan điểm xuyên suốt là các quyết sách lớn của tỉnh phải đảm bảo tính chiến lược, tính khả thi, các chỉ tiêu, mục tiêu phải rõ ràng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra một cách cụ thể để các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả ngay khi được ban hành.

 
 

- Đón Xuân Nhâm Dần, cũng là thời điểm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó để phát triển trong thời điểm Quảng Nam là một trong các địa phương nghèo nhất của cả nước hẳn vẫn còn ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới trong lúc dự báo đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường?

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Từ một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, kinh tế thuần nông với kết cấu hạ tầng rất kém, sau 25 năm tái lập, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp cho ngân sách trung ương.

 
 

Để có được kỳ tích đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Đoàn kết trong Đảng quyết định cho sự đồng lòng của Nhân dân và đồng thuận của xã hội.

Tinh thần chung sức, đồng lòng đã được truyền từ các thế hệ cán bộ đi trước đến thế hệ kế cận hôm nay, với mục tiêu tất cả vì sự phát triển của quê hương.

 
 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhờ vậy, chúng ta đã cơ bản ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh; vừa khôi phục các hậu quả sau bão, lũ năm 2020, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Vẫn còn nhớ, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và TP.Đà Nẵng, Quảng Nam đã khẩn trương kết nối với các địa phương trên để tổ chức các chuyến xe, chuyến bay “0 đồng” đón bà con có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực quyên góp ủng hộ và tham gia góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; vận động cán bộ, người dân hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những nơi đang bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố bạn...

 
 

Chính sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của tình người đã giúp chúng ta vượt qua khó khăn của đại dịch và sẽ là nền tảng vững bền để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Nam phát triển.

Nhân dịp năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và bà con Quảng Nam xa quê một năm mới an khang, thịnh vượng.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

 
 

-  Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ này, Trung ương và Tỉnh ủy tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ với nhiều quan điểm, chủ trương mới. “Khát vọng Quảng Nam” muốn thành hiện thực, trước hết phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của cả hệ thống chính trị. Công tác cán bộ sắp đến sẽ có những đổi mới cơ bản nào, thưa đồng chí?

 
 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Một chủ trương, chính sách đúng mà không có cán bộ có tâm, có tầm thì không bao giờ thực hiện thành công.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những đổi thay nhanh chóng từng ngày. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; luôn tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự học tập lý luận và thực tiễn để nâng cao trình độ, nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, đủ sức giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra.

 
 

Hội nghị lần thứ 6, Tỉnh ủy (khóa XXII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

So với các nghị quyết về công tác cán bộ trước đây, Nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, mang tính đột phá như: Xin chủ trương của Trung ương để thực hiện thí điểm việc bổ nhiệm vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý; thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; người đứng đầu có trách nhiệm tiến cử, đề xuất người thay thế mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; tăng thêm số lượng phó bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã ngoài số lượng theo quy định…

Tôi tin tưởng với Nghị quyết này, công tác cán bộ của tỉnh Quảng Nam sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

 
 
 
 NGUYỄN ĐOAN (THỰC HIỆN)

Nguồn tin: baoquangnam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điều hành - Liên kết
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:930 | lượt tải:350

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1993 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:1294 | lượt tải:430

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:1274 | lượt tải:359

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1800 | lượt tải:147
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812436 | Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905914411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây