Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Hôm nay 12.10, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Thứ hai - 12/10/2020 10:15
Hôm nay 12.10, Đảng bộ tỉnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Chủ đề đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đại hội triệu tập 348 đại biểu chính thức đại diện cho 69.039 đảng viên toàn tỉnh.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: T.C


* Hôm qua 11.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tiến hành phiên họp trù bị để thảo luận, thông qua các nội dung Chương trình đại hội. Dự phiên Đại hội trù bị có 347/348 đại biểu chính thức.

 
 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XXI), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường giới thiệu nhân sự cho Đại hội xem xét bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, bầu Đoàn Thư ký Đại hội và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội để thay mặt Đại hội điều hành và thực hiện các nội dung của đại hội.

Theo đó, 100% đại biểu dự đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (khóa XXI) thông qua Chương trình đại hội phiên chính thức. Tiếp đó, đồng chí Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XXI) thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Theo chương trình phiên họp trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (khóa XXI) quán triệt về Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20.3.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo đến Đại hội danh sách phân Tổ đại biểu và địa điểm thảo luận tổ. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phổ biến, quán triệt một số nội dung liên quan đến Đại hội phiên chính thức.

Kết thúc phiên họp trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI) lưu ý đến Đại hội một số vấn đề liên quan nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII: Các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm với công việc chung của tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến sâu sắc vào văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu lựa chọn những nhân sự thật sự ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. Ảnh: T.C
Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. Ảnh: T.C

Chương trình Đại hội phiên chính thức (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13.10.2020):

Ngày 12.10.2020, sau khi thực hiện Nghi thức Đại hội - Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca), Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung: (1) Báo cáo kết quả Đại hội phiên trù bị; (2) Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (3) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; (4) Trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (5) Trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); (6) Tham luận, thảo luận; (7) Lãnh đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội; (8) Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương; (9) Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (10) Họp Tổ để thảo luận nhân sự; thực hiện việc ứng cử, đề cử; (11) Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (12) Tiếp tục tham luận, thảo luận; (13) Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (14) Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (15) Lúc 16 giờ 30: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  

Ngày 13.10 Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: (1) Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; (2) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (4) Tiếp tục tham luận, thảo luận; (5) Công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (6) Bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - nếu có; (7) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (8) Điều hành thảo luận góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (9) Điều hành biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (10) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (11) Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (12) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ; (13) Tặng quà các đồng chí cấp ủy khóa XXI không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa XXII; (14) Diễn văn bế mạc Đại hội; (15) Nghi thức Đại hội: Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).


Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là động lực quan trọng để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:94 | lượt tải:52

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:105 | lượt tải:66

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:96 | lượt tải:57

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:129 | lượt tải:59

1091-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT

Về việc chuẩn bị các nội dung trong chuỗi hoạt động 90 năm Sinh nhật Đoàn

Lượt xem:215 | lượt tải:135
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
ytuong
 
spkn
mau song
 
download
433 5ee32b5194db5xws
nvnutdhvn moi2
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây